Výukové materiály - Mgr. Tomáš Milerski
 
 
TOPlist

Souvislá odborná praxe žáků (14ti denní)

 

Souvislou odbornou praxi žáci plní v prvním ročníku (obor EP, 26-41-L/52 PROVOZNÍ ELEKTROTECHNIKA), druhém a třetím ročníku (obor ET, 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA) v určeném 14ti denním termínu, kterou provádějí na provozních pracovištích organizací. Tuto organizaci si žák zajistí sám nebo mu bude přidělena učitelem (pokud je to možné zajišťuje se organizace v blízkosti bydliště).

Účelem souvislé odborné praxe je ověření a vyzkoušení získaných praktických a teoretických znalostí dosavadního studia a seznámení s pracovními podmínkami dané organizace. Praxe také rozšiřuje obzor žáka z oblasti možnosti jeho uplatnění na trhu práce. Z praktických dovedností by měl žák zvládnout sestavování a zapojování jednoduchých elektrických a elektronických obvodů včetně zvládnutí základních rukodělných prací při zpracovávání materiálů.

 
 
TERMÍNY SOUVISLÉ ODBORNÉ PRAXE ŽÁKŮ
ET 3. EP 1. ET 2.
26.04. – 07.05.2021 10.05. – 21.05.2021 24.05. – 04.06.2021
 
 
 
  Copyright © 2011 | Mgr. Tomáš Milerski | Všechna práva vyhrazena